Podcast: 2.Mosebok

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 44

Vi har nå kommet fram til siste kapittel i gjennomgåelsen av 2. Mosebok. Sist gang så vi at alt som skulle lages til tabernakelet var ferdig. Moses sjekket alt, og så at alt var i orden. Så velsignet han folket. I dag skal vi se at tabernakelet, eller boligen eller telthelligdommen, slik den blir omtalt i Bibelen 2011, blir reist.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 43

Vi har nå kommet langt i gjennomgåelsen av 2. Mosebok. Vi er langt inne i kapittel 38. På slutten sist gang nevnte vi at Moses førte regnskap med det som gikk med til å lage helligdommen. Dette regnskapet skal vi se på nå.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 42

Sist gang så vi på at arbeidet med å lage tabernakelet ble satt i gang. Nå har vi kommet til kapittel 37, og nå er det de gjenstandene som skal stå inne i tabernakelet og som brukes i gudstjenesten som beskrives. Vi skal først lese de første 9 versene som handler om paktkisten, eller som Norsk Bibel kaller det, paktens ark, og det lokket som sto oppå denne, som i Bibelen 2011 kalles soningsstedet, men i Norsk Bibel kalles Nådestolen.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 41

Vi nærmer oss slutten av 2. Mosebok nå, men vi har fremdeles noen leksjoner og noen kapitler igjen. Sist gang så vi at Moses ba folket komme med gaver til å få laget helligdommen vi kjenner som tabernakelet, og han utfordret også de som hadde kunstnergaver til å være med i arbeidet med å lage de tingene som trengtes.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 40

Moses hadde gått opp på Sinai-fjellet på nytt for å få en ny utgave av steintavlene med loven fra Gud. Det var Gud selv som skrev på tavlene, men Moses skrev ned noen ord om fornyelsen av pakten med Gud. Vi ble ikke ferdig med kapittel 34 sist gang, så nå skal vi se på slutten av dette kapittelet som handler om da Moses kom ned igjen fra fjellet.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 39

Sist gang så vi At Moses forhandlet med Gud. Først om at Gud måtte være med dem på fortsettelsen av vandringen. Etterpå ba Moses om å få se Guds herlighet. Gud svarte at han skulle få en spesiell opplevelse av Guds godhet og nåde, men han kunne ikke få se han ansikt.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 38

Sist gang så vi på oppgjøret Moses hadde med folket etter at de hadde laget en gullkalv. Moses var oppe igjen på fjellet for å be Gud om tilgivelse for folket. Moses hadde tidligere fått løfte om at Gud ville la være å ødelegge hele folket i denne anledningen, men han sier til Moses at hver enkelt må ta ansvaret for sin synd. Likevel lover Gud å sende sin engel med Moses når de skal gå videre til det landet han hadde lovet å gi dem.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 37

Sist gang så vi at Moses fikk vite at Israel hadde laget en gullkalv, og Gud ville ødelegge folket på grunn av det. Moses gikk inn i forbønn for folket, og det vi leste sist avsluttet med at Herren angret det onde han hadde sagt han ville gjøre.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 36

. I gjennomgåelsen av 2. Mosebok har vi nå kommet fram til kapittel 32. Moses har tatt imot steintavlene med de ti bud. Det var Gud selv som hadde skrevet dem. Jeg ser for meg at Moses må ha sett på disse tavlene som en verdifull skatt. Tenk at Gud selv hadde skrevet dette dokumentet og gitt det til ham! Nå skulle Moses ta disse tavlene med seg ned til folket i leiren.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 35

Sist gang så vi først på noen forskrifter i forbindelse med ofringer, en skatt de skulle betale, og avsluttet med hvordan røkofferalteret skulle lages og et vaskefat for at prestene skulle vaske seg i forbindelse med sin tjeneste

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 34

Vi er fremdeles i 2. Mosebok, og så sist gang på hvordan Aron og sønnene hans skulle innvies til prestetjenesten. Vi er i kapittel 29, og skal nå fortsette der vi sluttet sist.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 33

Vi så sist gang på noe av det som handler om prestedrakten, men vi ble ikke helt ferdige med kapittel 28. Vi fikk sett på det som sto om efoden, om bryststykket, om kappen, og til slutt litt om turbanen eller luen. Nå skal vi gå videre og se på kjortelen og buksene.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 32

Vi er i 2. Mosebok, og ser på det Moses fikk høre på fjellet om alt som skulle ordnes i forbindelse med tabernakelet, eller det som i Bibelen 2011 blir kalt boligen.
Nå har vi kommet fram til kapittel 28, og her handler det om prestedrakten.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 31

Vi er i kapittel 26, og ser på de beskjedene Moses fikk i forbindelse med tabernakelet som han skulle få laget. Han fikk se en modell og fikk mange beskjeder om hvordan dette skulle gjøres. Sist gang så vi på selve teltet. Det hadde flere lag med tepper og skinn, og et reisverk av planker som var laget av akasietre og dekket med gull.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 30

Etter at Israel hadde fått de ti bud og Moses hadde ledet en seremoni der det ble inngått en pakt mellom Gud og folket, gikk Moses opp på fjellet igjen for å få budene skrevet på steintavler og også flere beskjeder fra Gud. Sist gang så vi at Moses fikk vite litt om noen gjenstander de skulle lage.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 29

Sist gang så vi at Moses hadde gått opp på fjellet og møtte Gud i skyen på nytt. Vi så på slutten av kapittel 24 at Moses ble der i 40 dager og 40 netter. Men det Moses snakket med Gud om får vi høre om i de neste kapitlene.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 28

Vi har kommet til kapittel 24. Moses hadde gått opp på fjellet og fått flere regler og lover fra Gud. Etter at Gud hadde gitt de ti bud på en slik måte at Israel ble skremt ba de Moses om å gå til Gud og få lovene fra ham og så skulle de høre på Moses.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 27

Sist gang så vi på noen praktiske anvendelser Moses hadde fått når det gjaldt eiendom, tyveri, moral renter og andre praktiske ting. Det er litt flere slike praktiske retningslinjer som kommer i dagens porsjon.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 26

Etter at israelsfolket hadde fått de ti bud, gikk Moses opp på fjellet for å møte Gud. Der fikk han flere forordninger om detaljer eller konkrete anvendelser av loven.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 25

Sist gang så vi at Israel fikk en spesiell opplevelse der Gud kom nær og talte til folket så de kunne høre de. Gud ga dem de ti bud. Men det var en så skremmende opplevelse at de ba om å få slippe å høre mer på Guds stemme, og spurte Moses om han kunne møte Gud og høre hva Gud ville si, og så skulle de høre på Moses.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 24

Israel har nå kommet fram til Guds berg, Horeb på Sinai. Det var mye som skjedde der, men kanskje det mest markante var det vi skal se på i dag, nemlig at Gud kom nær og ga dem de ti bud på en måte at alle kunne høre det.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 23

Sist gang så vi at Moses fikk besøk av svigerfaren som ga ham et godt råd. De hadde allerede kommet ganske nær til Horeb på Sinai, og nå skal vi se på det som skjer der.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 22

Sist gang så vi at israelsfolket fikk vann fra klippen, og etterpå kom amalekittene og sloss mot dem. Da fikk Moses Josva til å ta ut en del soldater til å kjempe mot dem mens han, Moses tok med seg Aron og Hur og gikk opp på et fjell for å be til Gud.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 21

Vi holder på i 2. Mosebok. Sist gang så vi på kapittel 16. I dette kapittelet fikk israelsfolket manna. Nå skal vi se på kapittel 17. Det kan deles klart i to avsnitt. Først ser vi at folket mangler vann, og Gud gir dem vann på en spesiell måte.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 20

Vi har kommet til kapittel 16, og har så vidt begynt på det. Sist gang så vi at folket klaget til Moses og Aron fordi de ikke hadde mat, og så sa de at det hadde vært bedre om de hadde blitt drept av Gud i Egypt. Men Moses sa til folket at Gud ville gi dem mat.

Read More