Podcast: 1.Korinterbrev

540 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 19 – kap 15,1-32

Troen på oppstandelsen er et viktig punkt i kristendommen. Det at Jesus sto opp fra de døde er helt sikkert.

Read More

527 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 6 – kap 4

Paulus og Apollos er tjenere for Kristus. Det er ikke budbærerne som er viktige, men ham som de forkynner

Read More

523 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 2 – kap 1,4-9

Det første kapittel fra vers 4 til 9 handler om takk for menigheten og Paulus nevner splittelsen som er der

Read More