Reklamere på pTro?

Visste du at du kan få billig reklame på pTro?

Ønsker du å ha reklame på radioen eller på vår nettside? Se her :

 

Produktreklame

Du er velkommen til å kjøpe reklameplass i vår sendinger.

Sponsor

I våre sendinger kan din bedrift sponse pTro, samtidig som ditt firma blir profilert.

Har du spørsmål rundt reklame/sponsing, ring redaktør Ivar Eiken

på telefon 51 82 31 31 i kontortiden, eller ta kontakt på e-post: ieiken@ptro.no