Hør «ordspirer» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke. «Spire» er ett av de navn som brukes om Messias i Det gamle testamentet, han de kristne kjenner som Jesus Kristus. «Spires plass» er en samlebetegnelse for Vidar Mæland Bakkes bibelformidling og lederveiledning. Til daglig er han prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. Framover vil han også være vår egen pTro-prest som deler noen av «spirene» fra sitt ordbruksarbeid. 

Luke 8 Augustus

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om den store folketellingen. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

LUKE 7: ØDEMARKENS SØNN

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. Også i dag snakker de to slektningene om hvilken rolle Elisabets sønn Johannes skal få i Israel.»

Luke 6: Den høyestes profet

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag snakker de to slektningene om de rare tingene Sakarja sa da Johannes ble født».

Luke 5: Sakarja

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag forteller Elisabet om det som skjedde med mannen hennes Sakarja».

Luke 4: Elisabet

. «I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag er det Elisabet sin tur å fortelle om da hun ble mor på overraskende vis».

Luke 3: Josef

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag forteller Maria om sin mann Josef».

Barn og foreldre

«Det er oppsiktsvekkende hvilken status de første kristne tidlig begynte å gi barna i fellesskapet», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne «spiren» som handler om barn og foreldre.»

Femfoldig menighet – bonus

«Presten Tracy Rishton har reflektert mye rundt hvordan det femfoldige kan leve i menighet og lokalsamfunn. «Jeg tenker at det femfoldige handler om hvem vi er, ikke noe vi gjør eller dyrker fram. Det handler om hvilken DNA Gud har skapt oss med. Jeg har

Utrustende lærer

Den femfoldige menighets største styrke er læreren. Læreren oversetter til et språk som er fortåelig for folk. Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland bakke samtalar om dette. Podkastserien «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag» er et samarbeid mellom

Omsorgsfull hyrde

Hyrde i menigheten – det er Jesus som er det store forbildet vårt.
Podkastserien «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag» er et samarbeid mellom Bymenigheten – Sandnes, Bogafjell menighet og pTro-presten. I serien møter pTro-presten Vidar Mæland Bakke a

Gjestfri evangelist

Å ha en gjestfri evangelist eller flere i gjengen er fantastisk. Det er Anne Berit Mathisen og Vidar Mæland Bakke enige om. Selv regner de seg ikke som evangelist-typer, men de drømmer om menigheter der evangelistene får prege kulturen. I denne podkasten

2 Tydelig profet

Den profetiske tjenesten i menigheten og lokalsamfunnet, trenger vi den? Dette er temaet for denne programmet på drøye 12 minutter i vår serie «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag». Pro prest og prest i Bymenigheten-Sandnes Vidar Mæland Bakke samtale

Banebrytende apostel

I dette programmet samtaler Ptro-presten Vidar Mæland Bakke med soknepresten i Bogafjell, Torstein Eidem Nordal. Er det mulig å dekode det fremmedartede begrepet «apostel» og relatere det til en sentral side ved det å være etterfølger av Jesus i dag?

Sykkelkjedet

«Hva kan et sykkelkjede lære oss om livet i Guds virkelighet? Det snakker pTro-presten om i denne «Spiren». Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten-Sandnes.

Pekefingerens rytmer

PTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok, Disippelrytmer, og er nå kommet til det han kaller «Pekefingerens rytmer». Det handler om den viktige hvilen og det å foreta åndelige reiser fra tid til annen.

Hobbiten

PTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker her om hobbiten Bilbo i forfatteren Tolkiens univers: Han visste hva det ville si å ha et trygt og godt hjem å komme til, og derfor ville han kjempe for at andre skulle ha det samme.

VELG

PTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer» og oppsummerer i dette avsnittet kapittelet om Langfingerens rytmer, eller det han også kaller for en «misjonal livsstil». Til sammen blir de fire vanene om å velsigne, ete, lære og gå til

Rebekkas gjestfrihet

Vidar Mæland Bakke stiller spørsmålene: Hva preger familiekulturen vår i menighet og samfunn? Er det tanken om at «like barn leker best», eller er det snarere tanken om at «den fremmede er en venn jeg enda ikke kjenner? (Til daglig er Vidar prest i Bymeni

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser i denne serien fra sin bok Disippelrytmer. Vi er kommet til det siste avsnittet i kapittelet om en misjonal livsstil. Det handler om å være «Gudsrike-ambassadører» og skrive loggbok over det vi får være med på. Til da

Tålmodighet og endringsvilje

pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker i denne «spiren» om tålmodighet og endringsvilje, to kontrastfylte egenskaper som vi som Guds folk kan trenge til ulike tider. Abraham og Sara er forbilder på dette. Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigh

Lær av Jesus i evangeliene

I opplesningen fra Disippelrytmer handler det om gode vaner for en misjonal livsstil, og i dette avsnittet er vi kommet til den tredje av de gode vanene Vidar vil anbefale. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske

Misunnelse

Misunnelse er en følelse som beskrives allerede i Bibelens fjerde kapittel. De aller fleste av oss kjenner følelsen. Hvordan velger vi å reagere på den? Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Spis med tre

Vidar Mæland Bakke les vidare frå boka si, Disippelrytmer. Her kommer det andre forslaget til en god vane for det han kaller en misjonal livsstil. Det handler om å spise sammen med mennesker.

Å like seg selv

pTro-presten Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes. Her snakker han om et mål presten og forfatteren Karsten Isachsen satte seg i eget liv: «Jeg ønsker at folk skal like seg selv, og ett hakk bedre, når jeg er i nærheten».

pTro-presten: Den sjuende flokken

I dagens ordspire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han om Den sjuende flokken. Det var et begrep som samfunnsmedisineren Per Fugelli brukte. Hva er «Den sjuende flokken» for noe?

Disippelrytmer 33: V E L G

I lesningen fra sin bok «Disippelrytmer», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om hvordan australieren Michael Frost har inspirert ham til å lete etter gode vaner for en såkalt misjonal livsstil. Hvordan kan en sånn livsstil se ut? – Velsign, E

pTro-presten: Influensere

I denne spiren fra pTropresten Vidar Mæland Bakke snakker han om fariseere. Vi forbinder ikke så mye positivt med denne gruppen mennesker. I evangeliefortellingene om Jesus kommer de ganske dårlig ut. Det er lett å glemme at på Jesu tid var dette ofte svært populære mennesker med stor innflytelse. Ja, i dag ville vi kanskje ha kalt dem for influensere.
Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten-Sandnes

Influensere

I denne spiren fra pTropresten Vidar Mæland Bakke snakker han om fariseere. Vi forbinder ikke så mye positivt med denne gruppen mennesker. I evangeliefortellingene om Jesus kommer de ganske dårlig ut. Det er lett å glemme at på Jesu tid var dette ofte svæ

pTro presten: Dypt vann

I denne «ordspiren» fra pTro-presten forteller Vidar Mæland Bakke om verdifulle samtaler, om det å lytte til hjertets tanker hos et annet menneske. Det kan man bli klokere av. Hva er nødvendig forutsetning for å få til en slik samtale?

Disippelrytmer 31: Davids hule

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter å lese fra sin bok Disippelrytmer. I dag handler det om menigheten han og kona var med og startet i Brasil tidlig på 2000-tallet. For moro skyld kalte de menighetslokalet for «Davids hule». Hvor kom det ordet fra, og hva betydde det?»

Vidar M. Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Fernanda og Felipe

«pTro-presten hadde to gode naboer der han og familien bodde i Brasil for en del år siden. Sist sommer fikk han møte den nå avdøde Fernanda igjen. Hennes vakre beskrivelse av sitt forhold til mannen Felipe er en nydelig fortelling om trofast kjærlighet.»

Disippelrytmer 24: Mind the gap

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». «Det er et eller annet som gjør at den store katedralen hvert enkelt menneske er – med sin ånd, sjel og kropp – liksom ikke helt får plass inne i det litt stusslige kapellet som en menighet noen ganger kan oppleves å være», sier Vidar.

Disippelrytmer 23: Du er en katedral

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». «Det er et eller annet som gjør at den store katedralen hvert enkelt menneske er – med sin ånd, sjel og kropp – liksom ikke helt får plass inne i det litt stusslige kapellet som en menighet noen ganger kan oppleves å være», sier Vidar.

Disippelrytmer 22: Vismannen under treet

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». I denne podkasten snakker han om «Vismannen under treet», en skikkelse som er flink til å huske og flink til å bygge bro mellom det som har skjedd før og det som skjer i dag. Hvem er denne vismannen?

Disippelrytmer 12: Lyden av stillheten

«Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om, og han leser utdrag fra den gjennom hele sommeren her på pTro. Idag: lyden av stillhet!

Disippelrytmer 7: Elsker du meg?

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om. Gjennom sommeren får du opplesing fra denne boka ved Vidar M. Bakke.

Disippelrytmer 6: Tynne steder, hellige møter

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om. Gjennom sommeren får du opplesing fra denne boka ved Vidar M. Bakke.

Disippelrytmer 5: Tre vandringsmenn

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om. Gjennom sommeren får du opplesing fra denne boka ved Vidar M. Bakke.

Disippelrytmer 4: Tommelens rytmer

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om. Gjennom sommaren får du desse her på pTro.

Disippelrytmer 3: Lavmælte samtaler

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om.

Disippelrytmer 2: En hånd fem fingre

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om.

Disippelrytmer del 1: I Ham beveger vi oss

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om.

Spire 1 «Fyllerør eller åndsfylde?»

I nærheten av Moi har pTro-Presten Vidar Mæland Bakke og familien en liten hytte som kalles Spires Plass. Der har de plantet bær¬busker og litt blomster. «Spire» er ett av de navn som brukes om Messias i Det gamle testamentet, han vi kjenner som Jesus.
Etterhvert har Spires plass blitt symbol for mer enn et fysisk sted: Et sted for «ord¬bruks¬arbeid». Vidar liker å plante små ordfrø, se hva de blir til.
Her får du noen ord til håp, opp¬muntring og etter¬tanke! Idag om pinse!

Spire 1 «Fyllerør eller åndsfylde?»

I nærheten av Moi har pTro-Presten Vidar Mæland Bakke og familien en liten hytte som kalles Spires Plass. Der har de plantet bær¬busker og litt blomster. «Spire» er ett av de navn som brukes om Messias i Det gamle testamentet, han vi kjenner som Jesus.
Et

Håpsord 15: Kristi Himmelfartsdag

«Hva er det egentlig vi feirer på Kristi Himmelfartsdag», undrer pTro-presten Vidar Mæland Bakke. Han har hentet inspirasjon fra et av sine trosforbilder, Edin Løvås, når han forsøker å gi et svar på dette i denne podkasten. Vidar er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Koronatid er kairostid

Der chronos beskriver kvantitetstid, beskrive kairos i større grad kvalitetstid. Vi kan møte denne turbulensen utelukkende med frykt og bekymring. Eller vi kan se på denne tiden som et vindu av muligheter Gud kan handle gjennom, sier Vidar Mæland Bakke.

I ørkenen har Guds folk vært før

Her på pTro vil det nå framover komma innslag som me kallar pTroPresten. Vidar Mæland Bakke er prest i bymenigheten Sandnes, og han blir med oss i pTroPresten. Her kan du høyra ein 12 minutts andakt som han har kalla «I ørkenen har Guds folk vært før»

Håpsord: Nå må andre spille og synge

Vi er i en nasjonal krisesituasjon. Mange kjenner på både frykt, angst og motløshet. Nå trenger vi å dele håpsord med hverandre. Her i denne podcastserien leser pTro-presten Vidar Mæland Bakke utdrag fra boka «Gi mine øyne lys», et lite bidrag i vår felles oppmuntringsdugnad.