Hør «ordspirer» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke. «Spire» er ett av de navn som brukes om Messias i Det gamle testamentet, han de kristne kjenner som Jesus Kristus. «Spires plass» er en samlebetegnelse for Vidar Mæland Bakkes bibelformidling og lederveiledning. Til daglig er han prest i Bymenigheten - Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. Framover vil han også være vår egen pTro-prest som deler noen av «spirene» fra sitt ordbruksarbeid. 

Håpsord, fra boka "Gi mine øyne lys"

Håpsord: Nå må andre spille og synge

Vi er i en nasjonal krisesituasjon. Mange kjenner på både frykt, angst og motløshet. Nå trenger vi å dele håpsord med hverandre. Her i denne podcastserien leser pTro-presten Vidar Mæland Bakke utdrag fra boka «Gi mine øyne lys», et lite bidrag i vår felles oppmuntringsdugnad.

Taler og andakter

I ørkenen har Guds folk vært før

Her på pTro vil det nå framover komma innslag som me kallar pTroPresten. Vidar Mæland Bakke er prest i bymenigheten Sandnes, og han blir med oss i pTroPresten. Her kan du høyra ein 12 minutts andakt som han har kalla «I ørkenen har Guds folk vært før»

Koronatid er kairostid

Der chronos beskriver kvantitetstid, beskrive kairos i større grad kvalitetstid. Vi kan møte denne turbulensen utelukkende med frykt og bekymring. Eller vi kan se på denne tiden som et vindu av muligheter Gud kan handle gjennom, sier Vidar Mæland Bakke.

Håpsord 15: Kristi Himmelfartsdag

«Hva er det egentlig vi feirer på Kristi Himmelfartsdag», undrer pTro-presten Vidar Mæland Bakke. Han har hentet inspirasjon fra et av sine trosforbilder, Edin Løvås, når han forsøker å gi et svar på dette i denne podkasten. Vidar er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Spire 1 «Fyllerør eller åndsfylde?»

I nærheten av Moi har pTro-Presten Vidar Mæland Bakke og familien en liten hytte som kalles Spires Plass. Der har de plantet bær¬busker og litt blomster. «Spire» er ett av de navn som brukes om Messias i Det gamle testamentet, han vi kjenner som Jesus.
Etterhvert har Spires plass blitt symbol for mer enn et fysisk sted: Et sted for «ord¬bruks¬arbeid». Vidar liker å plante små ordfrø, se hva de blir til.
Her får du noen ord til håp, opp¬muntring og etter¬tanke! Idag om pinse!