Hør «ordspirer» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke. «Spire» er ett av de navn som brukes om Messias i Det gamle testamentet, han de kristne kjenner som Jesus Kristus. «Spires plass» er en samlebetegnelse for Vidar Mæland Bakkes bibelformidling og lederveiledning. Til daglig er han prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. Framover vil han også være vår egen pTro-prest som deler noen av «spirene» fra sitt ordbruksarbeid. 

Samlemani

Hva samler du på? Dette spørsmålet stiller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Kjenn deg selv for å kjenne Gud

Kjenn deg selv for å kjenne Gud!
Det høres ut som om setningen er skapt for vår tid.
Bør ikke vi kristne være skeptiske til det moderne jaget etter å finne seg selv og være seg selv, spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire». Til daglig er

Jonas reise

Profeten Jona er en mann som både viser følelser som fortvilelse, sinne, sorg og tristhet, og Gud møter ham i alt sammen. Hva kan vi lære av Jona, spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne «spiren». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, e

Da Titanic traff isfjellet

pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker om sammenhengen mellom emosjonell sunnhet og sunn åndelighet i dagens «spire».
Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Å ha lov å bruke utestemme inne

«Som menighetsleder er det fristende å skape et innendørsklima der høye stemmer og kritiske røster regnes som et problem», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne «sommer»-spiren, der han blant annet kommenterer reaksjonene etter terroren i Oslo, 2

Kairos i samtalerommet

I dagens podkast i serien «Kairostider» forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke hvordan han tror kairosøyeblikk kan oppstå i åndelige samtaler og gjøre Jesus nærværende og relevant for oss. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmeni

Åndens reise

P-Tro-presten Vidar Mæland Bakke forteller i denne «spiren» om hvordan han daglig ble minnet om pinsens under da han var pastor i Stavanger International Church for en del år tilbake. I dag er Vidar prest i Bymenigheten-Sandnes, en valgmenighet i Den nors

Å bedømme åndene og skjelne tidene

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke tar han opp igjen tråden fra en tidligere podkast og snakker videre om det å bedømme åndene og skjelne tidene. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

David og Goliat i et livsfaseperspektiv

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke har han latt seg inspirere av konfirmasjonene han har vært med i den siste måneden, både som konfirmantprest og fadder til to konfirmanter. Hva kan fortellinga om David og Goliat bety i et livsfasepersp

Alle steder og alle tider

Kristi Himmelfart er den dagen da disiplene så Jesus forsvinne gjennom Kairos-vinduet og inn i det evige, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som i dagens episode i serien «Kairostider» tillater seg å dele noen ganske så høytflyvende tanker, siden det t

Hvordan har du det med Gud?

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om en ny bok han har vært med på som har kommet ut nylig på Luther forlag. Boka heter «Påkoblet. Enkelt og overkommelig andaktsliv». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en

Ode til frihet

ONSDAGS-«SPIRE»: «Ode til frihet»

I dagens «spire» uttrykker pTro-presten Vidar Mæland Bakke sin takknemlighet over årets feiring av 17. mai med det han kaller en «enkel ode til frihet». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandne

Djevelens mulighetsrom

Kan djevelen også være en aktør i våre kairostider? spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire». Han går på leting etter svar både i antikkens greske litteratur, i Lukas-evangeliet og hos en av det forrige århundrets store teologer, Paul Tillic

Alt har sin tid

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler det om Forkynnerens ord: «Alt har sin tid». Hva har disse orda med krigen i Ukraina å gjøre, og har den betydningsfulle teologen Paul Tillich noe å bidra med i en serie om Kairostider? Til dagli

Kleopas sitt kairosøyeblikk del 2

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har fundert litt på hvem denne Kleopas var som Jesus møtte på vei til Emmaus. I to podkaster forsøker han å leve seg inn i Kleopas sitt store kairos-øyeblikk. Her kommer andre del. Til daglig er Vidar prest og daglig leder

Kleopas sitt kairosøyeblikk

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har fundert litt på hvem denne Kleopas var som Jesus møtte på vei til Emmaus. I to podkaster forsøker han å leve seg inn i Kleopas sitt store kairos-øyeblikk. Her kommer første del. Til daglig er Vidar prest og daglig leder

Et credo for kairos

Spire 102: Et credo for kairos

Etter å ha holdt på med sin serie om Kairostider siden jul her på pTro, gjør pTro-presten Vidar Mæland Bakke en liten oppsummering i dag, i form av det han kaller et credo for kairos Til daglig er Vidar prest og daglig l

Korsets Kairos

Hvem var han egentlig, denne Simon fra Kyréne som tilsynelatende tilfeldig fikk en rolle i påskedramaet i Jerusalem?
I to podkastepisoder forsøker pTro-presten Vidar Mæland Bakke å utforske korsets gåte gjennom Simon fra Kyrénes øyne. Her får du del 2.

Kyrénerens kairos

Hvem var han egentlig, denne Simon fra Kyréne som tilsynelatende tilfeldig fikk en rolle i påskedramaet i Jerusalem?
I to podkastepisoder forsøker pTro-presten Vidar Mæland Bakke å utforske korsets gåte gjennom Simon fra Kyrénes øyne. Her får du del 1.

Kairos koster

Etter å ha snakket om tidebønn og hviledag som gode rammer for kairostid, minner pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om motstanden som vi må regne med når vi søker kvalitet og dybde i det kristne livet. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymeni

Tidebønnens 4 s-er

Kan vi mennesker legge til rette for et «kairosøyeblikk», spør Ptro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire», der han fortsetter å snakke om «tidebønn»? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Når klokkene kaller til bønn

Spire 96: Når klokkene kaller til bønn
Ordet «klokke» har sin opprinnelse hos irske munker på 400-tallet, forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandne

Tidebønn

I dag vil jeg dele med dere min tidebønn i den aller mest konsentrerte og enkle form jeg vet om, sier pTro-presten i dagens «spire» i serien «Kairostider». Vidar er prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Salme 31 – en salme i krig

Salme 31 handler om våre tider, men dette er ikke tenkt som vakker livsfilosofi, et glass vin man nipper til i avslappet selskap, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Vidar er til daglig prest og daglig leder i Bym

Kristen tro i en tid med krig

-Når livet settes på spissen, har vi sterke og gode verdier i vår kristne tro å løfte fram, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som reflekterer over den siste ukas dramatiske hendelser.

Levd liv ved Betesda

For sin egen del ga mannen opp håpet for lenge siden, og ligger der bare av gammel vane, forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke når han i dag tar oss med til Betesda i sin serie om Kairostider. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten –

Skjebnetro eller framtidshåp?

Den som bare lever «i nuet» og har blikket vendt mot en kjent fortid, taper av synet mulighetsrommet for forandring og utvikling, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Vidar er til daglig prest og daglig leder i Bym

Neste sommer

En av sommer-låtene som får pTro-presten Vidar Mæland Bakke i god stemning er Lars Lillo-Stenbergs «Neste sommer». Hva forteller den oss om syklisk tidsforståelse, spør Vidar i sin serie «Kairostider». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenighe

Der tiden danser på en line

I dagens podkast i serien «Kairostider», tar pTro-presten Vidar Mæland Bakke på seg sosialantropologiske briller og spør seg hva en lineær tidsforståelse betyr. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

Madagaskartid

I dag tar pTro-presten Vidar Mæland Bakke oss med en tur til øya der han ble født, Madagaskar. Hvordan tenker de om tid der? Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Tid er penger

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie «Kairostider», er han i dag framme ved vår mer moderne tidsforståelse, og spør seg om vi kristne har hatt noen innflytelse på den? Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet

Når evigheten kysser tiden

I dagens podkast fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke i hans serie «Kairostider», fortsetter han å snakke om hvem som har makt over tiden og kalenderen vår. Gjør søndagen og de kristne høytidsdagene noen forskjell? Til daglig er Vidar prest og daglig leder

Tid er makt

«Tid er makt», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakkes i dagens podkast i serien «Kairostider». Her forteller han om hvordan de første kristne begynte å ta kontrollen over kalenderen. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en va

Augustins tid

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie om «Kairostider», lar han oss i dag få et møte med nordafrikaneren og kirkefaderen Augustin som levde på 300- og 400-tallet etter Kristus. Hva sa han om tid? Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenighet

Den dyrebare tiden

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie om «Kairostider», forteller han i dag litt om hvordan han selv har hatt det gjennom skiftende koronatider. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Tidsoptimister

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie om «Kairostider», forteller han i dag litt om sitt eget forhold til tid. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Kairostider – introduksjon til ny serie

Kairostider – Introduksjon til en ny serie fra pTro-presten

«Enda viktigere enn at vi er i koronatider, er det at vi skal få erfare Guds kairostider», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke. – «Øyeblikk av Guds nådetid der han griper inn og handler, der

Hvordan så Jesus egentlig ut?

I desember måned har pTro-presten Vidar Mæland Bakke lest daglig fra boka «Kristusbrikker». Denne boka har også en epilog der han stiller spørsmålet: «Hvordan så Jesus egentlig ut?» Han har latt seg inspirere av et ikon som hans kone Eli har malt, og som

Kristusbrikker i desember

Hver dag i desember måned vil pTro-presten Vidar Mæland Bakke lese daglig fra sin bok «Kristusbrikker – 31 navn på han som kom». I dagens «spire» introduserer han oss for denne serien. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes

Er du god nok for meg Gud?

«Er du god nok for meg, Gud, til at jeg vil til din himmel?» spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire». Han mener dette spørsmålet er like vanlig i dag som «Er jeg god nok til å komme til himmelen?» som ble stilt oftere før. Til daglig er Vida

Jesus og de kriserammede – Emmaus-versjonen

Hvordan skal vi forkynne livsnært og be for mennesker som herjes av sykdom eller opplever å være i livskrise, spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i sine «spirer» denne uka. I dag har han reist til byen Emmaus for å lete etter svar. Til daglig er Vidar pr

Jesus og kriserammede – Kapernaum-versjonen

Hvordan skal vi forkynne livsnært og be for mennesker som herjes av sykdom eller opplever å være i livskrise, spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne og neste «spire» denne uka. I dag har han reist til byen Kapernaum for å lete etter svar. Til daglig

Å se fremover

Også i dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke tar han utgangspunkt i Salme 121. Den hjelper oss ikke bare til å se oppover, men også til å se fremover, mener Vidar! Han er til daglig prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenig

Gledens hus

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han om «gledens hus» og et «gledeshus». Hva er forskjellen? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Veggen mellom liv og død

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han om feiringene Halloween og Allehelgensdag med bakgrunn i noen av sine erfaringer som misjonær i Brasil. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke

Jeg er i Herrens hender

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om en dramatisk hendelse da han var sju år. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Å gå all-in for Jesus

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, tar han utgangspunkt i konfirmantarbeidet. At så mange ungdommer er villige til å sette av ett år til å utforske hva det innebærer å være en kristen, det er en gave til oss. Vi forsøker så godt vi kan

Det livssynsåpne samfunn og tragedien i Kongsberg

De siste dagene har vært preget av kontrastfylte hendelser i Norge. pTro-presten Vidar Mæland Bakke reflekterer i dagens «spire» over hva det betyr å være et livssynsåpent samfunn der troen ikke skjules men holdes fram i lyset. Til daglig er Vidar prest i

Prins Phillips midtlivskrise

Også i dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke har han latt seg inspirere av TV-serien «The Crown» som beskriver livet til den britiske dronning Elisabeth og hennes familie. Han er fascinert av hva Prins Philip velger å gjøre når han gjennomgår

Jeremia – en profet for vår tid?

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke spør han om Jeremia er en profet for vår tid?
Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Da Hauge kom til Stranda

I dagens «spire» spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke om vi ville hatt rom for slike profeter som Hans Nielsen Hauge i dag? Vidar er prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Forskjellen på muslimsk og kristen tro

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter han å snakke om sine venner med muslimsk bakgrunn, og han stiller spørsmålet: Hva er egentlig forskjellen på muslimsk og kristen tro? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en va

Forbrødring

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om en fersk erfaring av forbrødring midt i en tung sorgsituasjon. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Den nødvendige og den ødeleggende frykten

Vi kan lett snakke unyansert om begreper som frykt og angst, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire», og henter inn eksperthjelp fra den kristne psykiateren Ingvard Wilhelmsen. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Det er trygt å frykte

«Paradoksalt nok er det tryggere å frykte enn å håpe», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens spire. Til daglig er Vidar prest i. Bymenigheten – Sandnes.

Mitt lille land del 2

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter han å snakke om «vårt lille land» som nesten kan tilby paradislignende tilstander. I dag utfordrer han oss ti ogsål å ha med i tankene dem som bor utenfor vårt lille land når vi avgir stemme i

Mitt lille land

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke slår han et slag for å bruke stemmeretten på mandag. Han vil ikke anbefale noe spesielt parti, men han vil varmt anbefale det norske demokratiet. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten

Rognetreet på Spires plass

I dag tar pTro-presten Vidar Mæland Bakke deg med til Spires plass og rognetreet hans som står standhaftig gjennom ulike årstider. Hva kan dette treet minne oss om? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Sauene i Sirdal

pTro-Presten fikk sist søndag være prest på konfirmasjonsgudstjenester. Det og en tur langs veien mellom Sirdal og Setesdal snakker han om i dagens «spire». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes som er en valgmenighet i Den norske kirke

Kommer jeg til himmelen?

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, svarer han på et spørsmål han fikk for en stund siden. Kan jeg være sikker på at jeg kommer til himmelen? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Ta en timeout!

«Ofte har det slått meg, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke. «Når håndballspillerne kommer ut igjen på banen etter en timeout har noe skjedd! De er oppildnet. De er fokuserte. De spiller bedre sammen.» I høst starter pTro-presten opp i sin menighet med

Vemod og forventning

Det er en blanding av vemod og forventning knyttet til denne uka da skoler og mange fritidsaktiviteter starter opp igjen, synes pTro-presten Vidar Mæland Bakke. I dag forteller han om noe han gleder seg til denne høsten. Til daglig er Vidar prest i Bymeni

Helligdagsfred

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, forteller han om en interessant meningsutveksling i bydelen der han bor om hva helligdagsfred betyr for oss som lever i 2021. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Menneskemøter – Storebror Kårstein

I sin podkastserie «Verdifulle menneskemøter», har pTro-presten Vidar Mæland Bakke denne gangen kommet til barndomskameraten Kårstein. Han gjorde noe veldig riktig på noen veldig sårbare tidspunkter i hans oppvekst. De gode handlingene har brent seg fast

Singel i heisen 2

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter han å snakke om det å være singel i menighetslivet. Kan vi gå på jakt etter mulighetene som ligger i det å tenke om menigheten som en storfamilie? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – S

Singel i heisen

I sine spirer denne uka, snakker pTro-presten om det å være singel i menighetsfamilien. Dagens spire har han kalt «Singel i heisen». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Menneskemøter: Brobyggeren Said

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie «Verdifulle menneskemøter», lar han oss i dag få bli kjent med Said fra Syria. Han og familien kom til Norge i 2015. Ukentlige dialogsamtaler på en kafé i Sandnes ble begynnelsen til et nært og viktig vennskap, for

Den alt står og faller med

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, handler det om kontrastene i de store profetene Elia og Johannes sine liv. Hva kan det fortelle om våre liv som bærere av Guds ord der vi er? Vidar er prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

Ferien jeg aldri glemmer

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om en ferie han aldri skal glemme, og han undrer seg på hvilke minner som skal skapes denne sommeren. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

Til ungdommen

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, forteller han om konfirmantleiren som han nettopp kom hjem fra. Han lar seg stadig imponere over ungdommene, ikke minst de ansvarsbevisste ungdomslederne som var valgt ut til å være med på leiren. Men

Per Kryperen

Det er gründeren og misjonsmannen Peder O. Løvaas det skal handle om i ptro-presten Vidar Mæland Bakkes «fredags-spire». På folkemunne ble Løvås bare kalt for Per Krobar, Per Kryperen, forteller Vidar, som til daglig er prest i den byen Peder O. Løvaas ko

Utvalgt og spesiell

Vi kan tro at det er de helt spesielle som blir utvalgt og kalt av Jesus. Men det er motsatt. De er spesielle fordi de er utvalgt og kalt av Jesus, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens spire, som handler om disippelen Peter. Til daglig er Vidar p

Ta av deg på beina

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke reflekterer han over den noe særnorske praksisen å ta av seg på beina når vi går inn hos andre mennesker. Men kanskje har det en større og dypere betydning enn vi er klar over? Til daglig er Vidar prest i

Menneskemøter: Joeli

I sin serie «Verdifulle menneskemøter», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om Joeli fra Fiji-øyene. De to jobbet sammen i Stavanger International Church for noen år siden. Joeli er en mann som har gjort det til sin livsoppgave å bygge opp men

Å bli værende i Egypt

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fokuserer denne uka på misjon og forteller i dag videre om situasjonen for våre kristne brødre og søstre i Egypt.
Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes.

Verdifulle menneskemøter: Mama Maggie

Nå i uka etter pinse setter pTro-presten fokus på misjon. I serien «Verdifulle menneskemøter» forteller Vidar Mæland Bakke om egyptiske Maggie Gobran, kjent som «Mama Maggie» og hennes arbeid med Stefanusbarna på Søppelfjellet i Kairo. Til daglig er Vidar

Babelsk forvirring og pinsens frukt

«Babelsk forvirring og pinsens frukt»

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, trekker han linjer fra byggingen av Babels tårn i 1. Mosebok 11 til det som skjedde på Pinsedag. Kan menneskenes overmot i denne urhistoriske fortellinga være e

Sjekk faktagrunnlaget! Se på liljene!

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han Jesu ord om at vi ikke skal bekymre oss. Innebærer det å koble ut tanke og fornuft, eller er det kanskje tvert i mot å sjekke faktagrunnlaget og tenke seg grundig om? Til daglig er Bakke prest

Menneskemøter: Tandemsyklisten

– Jeg er takknemlig for det Rolf Arne har lært meg om ydmykt og tålmodig lederskap – og samtidig om det å heie på forskjellighet. For det trenger ikke å være en trussel at vi mennesker har ulike kvaliteter, forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denn

Å la andre vokse

I dag stanser pTro-presten Vidar Mæland Bakke opp for den ydmyke måten Johannes Døperen møtte sin arvtaker Jesus på, og spør hvordan vi bereder grunnen for dem som kommer etter oss. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Se på markene

I disse ordene fra Jesus, forsøker han bokstavelig talt å hjelpe disiplene til å løfte blikket og se lenger enn sin egen nesetipp og sine egne nære behov», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens spire som han har kalt «Se på markene!» Til daglig er

Ta dette og del det

– Det åndelige er ubegripelig uten det synlige og skapte, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire», som har overskriften «Ta dette og del det!» Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Lignelsen om Knut og Arthur

– Når det er for lenge siden jeg har smakt Guds ubetingede nåde og kjent kraften av hans kjærlighet, da begynner det å sive ut. Jeg begynner å møte mennesker rundt meg med krav i stedet for nåde, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke. I fredagens spire fr

Menneskemøter: Veien til mannens hjerte

I serien «Verdifulle menneskemøter», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om sin venn, Magne, og om ett av deres første møter for tjueåtte år siden. Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes.

Et møte med Gud

«Når vi begynner å se mer etter, da kan vi begynne å ane at Gud slettes ikke har gått av med pensjon og latt oss være igjen alene for å holde hjulene i gang. Nei, han lever og virker midt i blant oss», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire»

Menneskemøter: Klasseforstanderen

I sin serie «Verdifulle menneskemøter» forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om sin klasseforstander i barneskolen, Sidsel. «Jeg er takknemlig for at det var akkurat vi barna i denne lille vestlandsbygda som fikk gleden av hennes ustoppelige opp

Verdifulle menneskemøter: Anders

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om et verdifullt menneskemøte han fikk oppleve denne uka. Møtet med Anders gjorde det som først var en uheldig opplevelse til en skikkelig god kveld. Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest

Menneskemøter: Leonilda

«Samler du på noe? Noen samler på frimerker. Noen samler på mynter. Noen samler på sure sokker og dårlige minner. Ptro-presten Vidar Mæland Bakke samler på verdifulle menneskemøter. I dag skal dere få møte Leonilda fra Brasil. Til daglig er Bakke prest i

Å kjenne Jesus – del 2

Her får du del 2 av pTro-presten Vidar Mæland Bakkes betraktninger denne uka om Jesu egen definisjon på det evige liv og på det å være kristen. Underveis skal vi også innom noen av Vidars venner i Brasil. Til daglig er han prest i Bymenigheten – Sandnes.

Å kjenne Jesus – del 1

Spire 24: «Å kjenne Jesus – del 1»
Her får du del 1 av pTro-presten Vidar Mæland Bakkes betraktninger denne uka om Jesu egen definisjon på det evige liv og på det å være kristen. Underveis skal vi også innom noen av Vidars venner i Brasil. Til daglig er

Kleopas forteller

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har lurt på hvem de var disse to disiplene som vi møter på vei til Emmaus i Lukas-evangeliet kapittel 24. Den ene vet vi hette Kleopas. Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg inn i disse to disiplenes opplevelse av alt s

Å overleve(re) påsken

pTro-presten Vidar Mæland Bakke gir her noen praktiske tips til hvordan vi kan «overlevere» påskens budskap til neste generasjon der vi er i påsken. For påsketradisjon, betyr å «overlevere påsken». (Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigheten –

Maria og Judas forteller

I Johannes-evangeliet kapittel 12 møter vi igjen søsknene Marta, Lasarus og Maria etter at Lasarus er blitt vekket opp fra de døde. Nå steller de i stand fest for Jesus. Også disippelen Judas er tilstede. pTro-presten Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve

Marta og Lasarus forteller

I Johannes-evangeliet kapittel 12 møter vi igjen søsknene Marta, Lasarus og Maria etter at Lasarus er blitt vekket opp fra de døde. Nå steller de i stand fest for Jesus. pTro-presten Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg litt inn i de ulike personene

I dette håpsordet forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke om et ord som sniker seg inn i hans setninger ganske ofte. Er det bare et unødvendig fyllord, eller er det kanskje i seg selv et håpsord? Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes

Der ser du

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har vært noen dager på Pilegrimsgarden på Utstein. Der møtte han på ei kråke som spurte ham om hva han så. Det får du høre mer om i dagens Håpsord. Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Tilbake til Gud som far (del 2)

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter i dag å snakke om det å komme tilbake til Gud som Far. Du trenger ikke å ha vært så langt borte fra ham for å trenge å ta den reisen. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.