I pTro-gjesten kan du bli bedre kjent med mennesker, som alle har til felles at de jobber med å spre det kristne budskapet.

pTro-gjesten, uke 35: Kristoffer Eknes

I slutten av tenåra var han nær ved å mista livet i ei motorsykkelulukka. Kristoffer Eknes frå Ostereidet, nord for Bergen, vaks opp i ein kristen heim. I oppveksten gjekk han i kyrkja og på bedehuset og tok vidaregåande på ein kristen skule, men så kom han til eit punkt i livet der det som hadde med kristentrua blei vanskeleg