I pTro-gjesten kan du bli bedre kjent med mennesker, som alle har til felles at de jobber med å spre det kristne budskapet.

pTro-gjest: Helge S. Gaard

-Eg har alltid latt meg utfordra, seier Helge S. Gaard. Under koronakrisen har han begynt som generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, ein organisasjon med arbeid i mange land og som er avhengig av gåver. Han er også kjent som prosten som var favoritt til å bli biskop utan at han i siste instans blei valgt.

1 2 6