I pTro-gjesten kan du bli bedre kjent med mennesker, som alle har til felles at de jobber med å spre det kristne budskapet.

Formidler håp

Han ønsker å formidle håp gjennom å formidle andre menneskers historier om liv og tro på radio. Her kan du høre hans egen, dramatiske historie.

1 2 11