Bibelguiden - Urhistorien

I denne serien vil Ivar Eiken forklare litt omkring teksten i begynnelsen av 1. Mosebok.  De første 11 kapitlene blir ofte kalt Urhistorien, og i denne omgang er det dette vi skal gå gjennom.  Bibeltekstene er hentet fra Norsk Bibels oversettelse, og de blir lest av Kristine Byrkjedal.

Urhistorien, del 01
I første episode vil Ivar Eiken forklare litt om starten på Bibelen og på 1. Mosebok.

Les mer

Urhistorien, del 02
I denne episoden ser vi på kapittel 1 om skapelsen og vil gå gjennom de førte 13 versene av 1.

Les mer

Urhistorien, del 03
I forrige episode så vi på starten av skapelsesberetningen.  I denne episoden vil Ivar Eiken og Kristine Byrkjedal ta deg gjennom

Les mer

Urhistorien, del 04
I denne episoden skal vi se litt på skapelsen av mennesket.  Det er slutten av kapittel 1 i 1. Mosebok,

Les mer

Urhistorien, del 05
At mennesket ble skapt i Guds bilde var tema i Bibelguiden forrige episode.  Denne gang skal vi se litt mer

Les mer

Urhistorien, del 06
I denne episoden har vi kommet fram til siste del av kapittel 2 i 1. Mosebok.  Det handler om at Gud

Les mer

Urhistorien, del 07
Nå har vi kommet fram til den mest tragiske hendelsen i menneskehetens historie.  Det vi kaller syndefallet.  Vi skal se

Les mer

Urhistorien, del 08
I denne episoden fortsetter vi med lesningen av 1. Mosebok, og det tredje kapittelet.  Sist gang så vi på syndefallet, og

Les mer

Urhistorien, del 09
I denne episoden vi skal se litt mer på konsekvensene av syndefallet.  Mennesket ble drevet ut av Edens hage.  Og

Les mer

Urhistorien, del 10
Nå har vi kommet til et avsnitt mange hopper over.  Det er ættelistene, og vi skal heller ikke se veldig

Les mer

Urhistorien, del 11
I dagens episode skal vi høre om Enok og Metusjalah, i slutten av kapittel 5 og starten av kapittel 6,

Les mer

Urhistorien, del 12
I denne episoden skal vi se nærmere på hva som står skrevet om Noah, i starten av kapittel 6 i

Les mer

Urhistorien, del 13
I denne episoden ser vi på vannflommen, eller syndefloden som den ofte kalles, i kapittel 7 av 1. Mosebok.

Les mer

Urhistorien, del 14
Vi skal høre om hvordan det gikk med Noah i denne episoden. Sist hørte vi at vannet hadde begynt å

Les mer

Urhistorien, del 15
Etter vannflommen ble Noah den nye hovedpersonen i menneskeheten. I denne episoden skal vi høre at Gud velsignet Noah, og

Les mer

Urhistorien, del 16
I den siste episoden av gjennomgangen av urhistorien, skal vi se litt på slekten etter Noahs sønn Sem. Fra denne

Les mer