Bibelguiden - Salmenes bok

I denne serien vil Ivar Eiken ta oss med gjennom den største boken i Bibelen, Salmenes bok.

Salmenes bok inneholder 150 salmer, i ulike kategorier som kongesalmer, Sionssalmer, botssalmer, visdomssalmer og flere.

Bibeltekstene blir lest av Kristine Byrkjedal.

Salmenes bok, del 01
I første episode av gjennomgangen av Salmenes bok, vil Ivar Eiken fortelle litt om denne store boken, som er en

Les mer

Salmenes bok, del 02
Vi fortsetter gjennomgangen av Salmenes bok, med Ivar Eiken. I denne episoden skal vi se nærmere på en kongesalme og

Les mer

Salmenes bok, del 03
I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se på to salmer som taler om hvordan en finner fred i Guds

Les mer

Salmenes bok, del 04
Vi fortsetter gjennomgangen av Salmenes bok, med salme 6. En botssalme skrevet av Kong David.

Les mer

Salmenes bok, del 05
Vi fortsetter med salme 7 og 8 i denne episoden av Bibelguiden. Salme 7 er en klagesalme, mens salme 8

Les mer

Salmenes bok, del 06
Ivar Eiken fortsetter gjennomgangen av Salmenes bok i Bibelguiden. I denne episoden skal vi se nærmere på to salmer, som

Les mer

Salmenes bok, del 07
I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se nærmere på tre salmer av David, salme 11, 12 og 13. Én

Les mer

Salmenes bok, del 08
I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se nærmere på to visdomssalmer og en klagesalme, salme 14, 15 og 16.

Les mer

Salmenes bok, del 09
Vi skal se nærmere på salme 17, i denne episoden av Bibelguiden. Ivar Eiken tar oss med til denne salmen

Les mer

Salmenes bok, del 10
Vi er ved salme 18, i gjennomgangen av Salmenes bok i Bibelguiden. Denne salmen er òg skrevet av David, Ivar

Les mer

Salmenes bok, del 11
Vi skal i denne episoden av Bibelguiden gå gjennom tre nye salmer. Én visdomssalme, og to kongesalmer.

Les mer

Salmenes bok, del 12
I denne episoden skal vi stoppe for en lengre salme, salme 22. En klagesalme skrevet av David.

Les mer

Salmenes bok, del 13
Vi skal i denne episoden av Bibelguiden stoppe for den kanskje mest kjente salmen, salme 23. I tillegg til denne,

Les mer

Salmenes bok, del 14
Det er salme 25 som står for tur i gjennomgangen av Salmenes bok i Bibelguiden. En bønnesalme av David, som

Les mer