Bibelguiden - Ruts bok

I denne serien vil Magne Vatland ta oss med gjennom Ruts bok.  Bibeltekstene blir lest av Kristine Byrkjedal.

Ruts bok, del 01
I det gamle testamentet finner vi en kort bok, på fire kapitler. Ruts bok forteller historien om Moabitt-kvinna Rut, som

Les mer

Ruts bok, del 02
I forrige episode så vi litt på bakteppet for historien vi møter i Ruts bok. I denne episoden tar Magne

Les mer

Ruts bok, del 03
Noomis mann og sønner døde i Moab. Hun har nå kommet tilbake til Bethlehem med svigerdatteren Rut. I kapittel 2

Les mer

Ruts bok, del 04
I denne episoden av gjennomgangen av Ruts bok, er det bonden Boas vi setter fokus på. Magne Vatland tar oss

Les mer

Ruts bok, del 05
Vi skal i denne episoden stoppe opp for en hemmelighet, eller nøkkel, som er viktig for å forstå de bibelske

Les mer

Ruts bok, del 06
Vi skal fortsette gjennomgangen av Ruts bok, sammen med Magne Vatland. Vi er i dag i kapittel 3, hvor forholdet

Les mer

Ruts bok, del 07
Boas har åpnet for å være løsningsmann for Rut, men det er en som står nærmere i slektstreet. Vi skal

Les mer

Ruts bok, del 08
I det som blir den siste episoden av gjennomgangen av Ruts bok, oppsummerer Magne Vatland historien om Rut og Boas,

Les mer