Bibelguiden - Efeserbrevet

I denne serien vil Ivar Eiken ta oss med til Paulus' brev til menigheten i Efesus. Efesus ble ansett som hovedstaden i den romerske provinsen Asia.

Bibeltekstene blir lest av Kristine Byrkjedal.

Efeserbrevet, del 01
Vi skal i den første episoden av gjennomgangen av Efeserbrevet se nærmere på avsender, mottaker og andre forhold omkring brevet.

Les mer

Efeserbrevet, del 02
Vi fortsetter i Efeserbrevet i denne episoden av Bibelguiden. Vi fortsetter med lovprisningen som Paulus skriver i vers 3 til

Les mer

Efeserbrevet, del 03
"Klarer lys over frelsens herlighet". Dette er det flere Bibler som har som overskrift for stykket vi skal gå gjennom,

Les mer

Efeserbrevet, del 04
Vi fortsetter videre i Efeserbrevet, og vil i denne episoden ser nærmere på Paulus' ord i det 2. kapittelet, og

Les mer

Efeserbrevet, del 05
Vi har kommet til kapittel 3 i Paulus' brev til menigheten i Efesus. Dette kapittelet handler om et tema vi

Les mer

Efeserbrevet, del 06
Hvordan skal det kristne livet praktiseres? Dette skriver Paulus litt om i det 4. kapittelet av Efeserbrevet.

Les mer

Efeserbrevet, del 07
I brevet til menigheten i Efesus, skriver Paulus at de skal ikle seg det nye mennesket. Hva betyr det? Det

Les mer

Efeserbrevet, del 08
Vi starter på kapittel 5 i Efeserbrevet i denne episode av Bibelguiden. Ivar Eiken er guide, og i hans Bibel

Les mer

Efeserbrevet, del 09
Forrige episoden handlet om å leve i samsvar med det det som sømmer seg for det nye mennesket, for en

Les mer

Efeserbrevet, del 10
I denne episoden av gjennomgangen av Efeserbrevet, skal det handle om "Guds fulle rustning", som vi kan lese om i

Les mer

Efeserbrevet, del 11
Vi er ved siste episode i gjennomgangen av Efeserbrevet. Vår guide, Ivar Eiken, oppsummerer Efeserbrevet i denne episoden.

Les mer