Bibelguiden – 2. Mosebok

I denne serien vil Ivar Eiken ta oss med gjennom 2. Mosebok. Bibeltekstene  blir lest av Frank Tangen.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 44

Vi har nå kommet fram til siste kapittel i gjennomgåelsen av 2. Mosebok. Sist gang så vi at alt som skulle lages til tabernakelet var ferdig. Moses sjekket alt, og så at alt var i orden. Så velsignet han folket. I dag skal vi se at tabernakelet, eller boligen eller telthelligdommen, slik den blir omtalt i Bibelen 2011, blir reist.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 43

Vi har nå kommet langt i gjennomgåelsen av 2. Mosebok. Vi er langt inne i kapittel 38. På slutten sist gang nevnte vi at Moses førte regnskap med det som gikk med til å lage helligdommen. Dette regnskapet skal vi se på nå.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 42

Sist gang så vi på at arbeidet med å lage tabernakelet ble satt i gang. Nå har vi kommet til kapittel 37, og nå er det de gjenstandene som skal stå inne i tabernakelet og som brukes i gudstjenesten som beskrives. Vi skal først lese de første 9 versene som handler om paktkisten, eller som Norsk Bibel kaller det, paktens ark, og det lokket som sto oppå denne, som i Bibelen 2011 kalles soningsstedet, men i Norsk Bibel kalles Nådestolen.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 41

Vi nærmer oss slutten av 2. Mosebok nå, men vi har fremdeles noen leksjoner og noen kapitler igjen. Sist gang så vi at Moses ba folket komme med gaver til å få laget helligdommen vi kjenner som tabernakelet, og han utfordret også de som hadde kunstnergaver til å være med i arbeidet med å lage de tingene som trengtes.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 40

Moses hadde gått opp på Sinai-fjellet på nytt for å få en ny utgave av steintavlene med loven fra Gud. Det var Gud selv som skrev på tavlene, men Moses skrev ned noen ord om fornyelsen av pakten med Gud. Vi ble ikke ferdig med kapittel 34 sist gang, så nå skal vi se på slutten av dette kapittelet som handler om da Moses kom ned igjen fra fjellet.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 39

Sist gang så vi At Moses forhandlet med Gud. Først om at Gud måtte være med dem på fortsettelsen av vandringen. Etterpå ba Moses om å få se Guds herlighet. Gud svarte at han skulle få en spesiell opplevelse av Guds godhet og nåde, men han kunne ikke få se han ansikt.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 38

Sist gang så vi på oppgjøret Moses hadde med folket etter at de hadde laget en gullkalv. Moses var oppe igjen på fjellet for å be Gud om tilgivelse for folket. Moses hadde tidligere fått løfte om at Gud ville la være å ødelegge hele folket i denne anledningen, men han sier til Moses at hver enkelt må ta ansvaret for sin synd. Likevel lover Gud å sende sin engel med Moses når de skal gå videre til det landet han hadde lovet å gi dem.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 37

Sist gang så vi at Moses fikk vite at Israel hadde laget en gullkalv, og Gud ville ødelegge folket på grunn av det. Moses gikk inn i forbønn for folket, og det vi leste sist avsluttet med at Herren angret det onde han hadde sagt han ville gjøre.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 36

. I gjennomgåelsen av 2. Mosebok har vi nå kommet fram til kapittel 32. Moses har tatt imot steintavlene med de ti bud. Det var Gud selv som hadde skrevet dem. Jeg ser for meg at Moses må ha sett på disse tavlene som en verdifull skatt. Tenk at Gud selv hadde skrevet dette dokumentet og gitt det til ham! Nå skulle Moses ta disse tavlene med seg ned til folket i leiren.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 35

Sist gang så vi først på noen forskrifter i forbindelse med ofringer, en skatt de skulle betale, og avsluttet med hvordan røkofferalteret skulle lages og et vaskefat for at prestene skulle vaske seg i forbindelse med sin tjeneste

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 33

Vi så sist gang på noe av det som handler om prestedrakten, men vi ble ikke helt ferdige med kapittel 28. Vi fikk sett på det som sto om efoden, om bryststykket, om kappen, og til slutt litt om turbanen eller luen. Nå skal vi gå videre og se på kjortelen og buksene.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 32

Vi er i 2. Mosebok, og ser på det Moses fikk høre på fjellet om alt som skulle ordnes i forbindelse med tabernakelet, eller det som i Bibelen 2011 blir kalt boligen.
Nå har vi kommet fram til kapittel 28, og her handler det om prestedrakten.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 31

Vi er i kapittel 26, og ser på de beskjedene Moses fikk i forbindelse med tabernakelet som han skulle få laget. Han fikk se en modell og fikk mange beskjeder om hvordan dette skulle gjøres. Sist gang så vi på selve teltet. Det hadde flere lag med tepper og skinn, og et reisverk av planker som var laget av akasietre og dekket med gull.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 30

Etter at Israel hadde fått de ti bud og Moses hadde ledet en seremoni der det ble inngått en pakt mellom Gud og folket, gikk Moses opp på fjellet igjen for å få budene skrevet på steintavler og også flere beskjeder fra Gud. Sist gang så vi at Moses fikk vite litt om noen gjenstander de skulle lage.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 29

Sist gang så vi at Moses hadde gått opp på fjellet og møtte Gud i skyen på nytt. Vi så på slutten av kapittel 24 at Moses ble der i 40 dager og 40 netter. Men det Moses snakket med Gud om får vi høre om i de neste kapitlene.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 28

Vi har kommet til kapittel 24. Moses hadde gått opp på fjellet og fått flere regler og lover fra Gud. Etter at Gud hadde gitt de ti bud på en slik måte at Israel ble skremt ba de Moses om å gå til Gud og få lovene fra ham og så skulle de høre på Moses.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 25

Sist gang så vi at Israel fikk en spesiell opplevelse der Gud kom nær og talte til folket så de kunne høre de. Gud ga dem de ti bud. Men det var en så skremmende opplevelse at de ba om å få slippe å høre mer på Guds stemme, og spurte Moses om han kunne møte Gud og høre hva Gud ville si, og så skulle de høre på Moses.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 24

Israel har nå kommet fram til Guds berg, Horeb på Sinai. Det var mye som skjedde der, men kanskje det mest markante var det vi skal se på i dag, nemlig at Gud kom nær og ga dem de ti bud på en måte at alle kunne høre det.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 22

Sist gang så vi at israelsfolket fikk vann fra klippen, og etterpå kom amalekittene og sloss mot dem. Da fikk Moses Josva til å ta ut en del soldater til å kjempe mot dem mens han, Moses tok med seg Aron og Hur og gikk opp på et fjell for å be til Gud.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 21

Vi holder på i 2. Mosebok. Sist gang så vi på kapittel 16. I dette kapittelet fikk israelsfolket manna. Nå skal vi se på kapittel 17. Det kan deles klart i to avsnitt. Først ser vi at folket mangler vann, og Gud gir dem vann på en spesiell måte.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 20

Vi har kommet til kapittel 16, og har så vidt begynt på det. Sist gang så vi at folket klaget til Moses og Aron fordi de ikke hadde mat, og så sa de at det hadde vært bedre om de hadde blitt drept av Gud i Egypt. Men Moses sa til folket at Gud ville gi dem mat.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 17

I programserien Bibelguiden, der vi for tiden går gjennom 2. Mosebok, har vi nå sett at israelsfolket er på vei ut av Egypt. Sist gang så vi at Gud ledet folket ved hjelp av en skysøyle som var en ildsøyle om dagen. Men hvor ledet denne søylen folket? De gikk jo ikke på den normale veien til det landet Gud hadde sagt de skulle til.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 16

Vi har sett på påskefeiringen og den siste plagen over Egypt. Dom og frelse i samme runde, avhengig av om folk hadde søkt ly bak blodet eller ikke. I kapittel 13, som vi har kommet fram til nå, ser vi flere forskrifter fra Gud til hvordan folket skal feire denne høytiden i framtiden.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 14

Etter plagen med det stummende mørket har Moses annonser den siste og største av plagene eller straffedommene som Gud skulle sende over farao og Egypt. Men før den settes i verk skulle Israel få en høytid som skulle markere frelsen, og som senere skulle feires hvert år. Vi kan si at dette er innstiftelsen av påskefesten.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 11

Vi holder på med den delen av som handler om landeplagene som Gud sendte over Egypt for å utfri Israel fra slaveriet, og vi har startet på kapittel 9. Den siste plagen vi så på sist gang var en pest Gud sendte over alle dyrene i Egypt. Men israelittenes dyr ble ikke rammet. Likevel ville ikke farao la Israel fare, men gjorde hjertet sitt hardt.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 10

Vi holder på med den delen av 2. Mosebok som handler om landeplagene som Gud sendte over Egypt for å utfri Israel fra slaveriet. Sist gang så vi at Gud straffet Egypt med å gjøre alt vannet i Nilen og ellers i alle innsjøene og vannmagasinene til blod.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 9

2. Mosebok, som vi holder på med, har forskjellige tema, og nå skal vi akkurat til å begynne på de ti landeplagene som Gud sendte over Egypt for å befri Israel fra slaveriet der. Vi er i kapittel 7, og Moses og Aron har vært hos farao for andre gang og sagt at han skal la Israel fare.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 8

Vi holder på med 2. Mosebok, og har sett at Moses og Aron har vært en gang hos Farao for å be om at Israel må få fare ut i ørkenen og holde høytid for Gud. Farao anklager derfor israelittene for å være late og legger mer arbeid på dem. Det fører til at både Moses og folket blir motløse.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 6

Moses har fått beskjed fra Gud om at han skal gå til Egypt og føre Israelsfolket ut fra fangenskapet. Moses kunne ikke forstå hvordan han kunne gjøre det, men Gud aksepterer ikke unnskyldningene hans. Han skal få med seg Aron, broren, og sammen skal de utføre dette oppdraget.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 5

Vi er i 2. Mosebok, og har sett på litt av kapittel 3, der Moses fikk se en tornebusk som brant uten å brenne opp. Der talte Gud til ham og sa at han skulle føre Israel ut av Egypt. Moses kunne ikke forstå hvordan han kunne gjøre det, og lurte på hva Gud sa om seg selv.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 4

Sist gang så vi at Moses hadde rømt fra Egypt og blitt gjeter i Midjan. På slutten av kapittel to leste vi at kongen i Egypt var død. Moses gjette småfeet for svigerfaren sin, og det er slik det tredje kapittelet starter. Mens han holdt på med det fikk han en opplevelse som vi skal se på nå.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 3

Sist gang så vi at Moses ble født i en tid Israelsfolket var under hardt press. Alle guttebarn som ble født skulle drepes. Foreldrene til Moses prøvde å skjule ham hjemme en stund, men da det ikke lenger var mulig laget de en korg til ham som en liten båt, og satte denne i sivet i elven. Der var det en egyptisk prinsesse som fant ham.

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 2

Sist gang så vi en kort oppsummering av hvordan Israelsfolket hadde kommet til Egypt, og vi så også at de etter hvert ble mange. Egypterne begynte å bli redde for at dette store folket kunne slå seg sammen med noen fiender, og slik bli for sterke for de som nå hadde makten i Egypt. De tvang derfor Israelsfolket til å bli slaver, slik at de bedre kunne ha kontroll med dem.