En gjennomgang av Bibelens bøker.

Bibelguiden: Hosea, ep.4

Sist gang så vi på kapittel 2, men ble ikke ferdig med det siste avsnittet. Dette handler om at Gud elsker sitt folk på tross av at det hadde vært utro, og han vil igjen kalle på det og han vil gjøre en ny pakt med det. Dette er en profeti og henvisning til det fullkomne Guds rike.

Bibelguiden: Hosea, ep.3

Vi holder på med gjennomgåelsen av Profeten Hoseas bok. Sist gang så vi på kapittel 1, og det første verset i kapittel 2. Der får Hosea en vanskelig oppgave. Han skulle gifte seg med ei som var prostituert, og han skulle få barn som skulle få navn som hadde spesielle profetiske budskap. Det var profetier om at dommen ville komme over Israel fordi de var utro mot Gud.

Bibelguiden: Hosea, ep.2

Sist gang så vi på det merkelige, og sikkert vanskelig oppdraget Hosea fikk, å gifte seg med ei horkvinne. Det skulle være et tegn og et vitnesbyrd om at det var slik Gud gjorde. Han tok seg av et folk som egentlig var utro mot ham. Folket, Israel drev avgudsdyrkelse.