26. oktober 2022

– Villig til å ofre omdømmet

Truls Olufsen-Mehus er oppvokst som humanist og ateist, og hadde lite godt å si om gudstro. Felles hobbyer med presten i bygden, sammen med en dose nysgjerrighet, førte likevel til en prosess som endte med at han lot seg døpe i voksen alder. Og da fikk også samfunnsengasjementet hans et nytt fokus.

pTro
pTro
- Villig til å ofre omdømmet
/