14. oktober 2020

Velsign

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra boka si, Disippelrytmer.
pTro
Velsign
/