Velsign

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra boka si, Disippelrytmer.