11. november 2020

VELG

PTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer» og oppsummerer i dette avsnittet kapittelet om Langfingerens rytmer, eller det han også kaller for en «misjonal livsstil». Til sammen blir de fire vanene om å velsigne, ete, lære og gå til ordet VELG!

pTro
pTro
VELG
/