7. juni 2023

Veien til god samvittighet

Eit einsidig fokus på det ytre istadenfor samsvar mellom indre og ytre liv skapte menneskefrykt og hykleri for kristne og fordømmelse for folk som gjorde dette for nokre tiår sidan. Kjell Aanensen fortel om både 11., 12. og 13.bud som han meiner fanst då han sjølv vaks opp på 50-60 tallet. Vi må gå til Bibelen for å vite kva synd er,og Gud tilgir seier Kjell Aanensen som i mange årtier har arbeidd med denne type tema. Det er Anne Birgitte Lillebø Bøe som samtalar med han i denne serien.  

Livsmestring
Livsmestring
Veien til god samvittighet
/