20. desember 2022

Vanlige skadedyr i tankene

Der er mange skadedyr i tankelivet som plagar oss i kvardagen. Det handlar om ødeleggende og usanne tanker om oss sjølv eller andre. Det er viktig å følge med på tankane våre, og øve oss i å forholde oss til virkeligheten også når den ikkje er som vi skulle ønske det, seier Kjell Aanensen i denne delen av serien livsmestring

Livsmestring
Livsmestring
Vanlige skadedyr i tankene
/