20. november 2020

Utrustende lærer

Den femfoldige menighets største styrke er læreren. Læreren oversetter til et språk som er fortåelig for folk. Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland bakke samtalar om dette. Podkastserien «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag» er et samarbeid mellom Bymenigheten – Sandnes, Bogafjell menighet og pTro-presten. I serien møter pTro-presten Vidar Mæland Bakke andre prestekollegaer til 10-minutts-samtaler om menighet og lokalsamfunn.

pTro
pTro
Utrustende lærer
/