10. februar 2022

Ukrainere søker til Bibelen

Svært mange ukrainere ønsker seg en Bibel, ifølge bibelselskapet i landet. De får henvendelser fra både sykehus, skoler, militæret og privatpersoner som ber om Bibler. For langt fra alle har råd til å kjøpe en selv, i et land som har hatt krigstilstander i østlige områder siden 2014, og som har vært svært hardt rammet av pandemien. Vi har snakket med assisterende generalsekretær Anatoliy Raychynets i det ukrainske bibelselskapet, og Bibelmisjonsleder i den norske bibelselskapet.
Foto: Dariusz Kanclerz, unsplash.com

pTro
pTro
Ukrainere søker til Bibelen
/