16. mai 2022

Trygghet i fellesskapet

Vi lever i relasjon med andre menneske – og det vil vere varierande kvalitet på desse relasjonane. Når er det du føler deg trygg og heime? I serien livsmestring snakkar vi her om trygge fellesskap. Det handlar om tillit og inkludering, seier Kjell Aanensen. Han samtalar med Anne Birgitte Lillebø Bøe,

Livsmestring
Livsmestring
Trygghet i fellesskapet
/