2. november 2020

Trua kom

-Trua kom. Det opplevde Kolbjørn Bø nylig på eit kristent møte. I serien «Dette har gjort meg glad» er det regionleiar for Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sørvest som deler noko med deg.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Trua kom
/