7. oktober 2022

Troens mørke natt

I denne «spiren» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, forteller han om Mor Teresas som i store deler av sitt voksne liv opplevde å leve i et åndelig mørke. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Troens mørke natt
/