30. november 2021

Tro i tykt og tynt

Dagens pTro-gjest har vær sjøforsvarsprest, ungdomsprest og pastor, for å nevne noe. Nå jobber han som rådgiver i Normisjon. Svein Høysæter forteller til reporter Sidsel Haugland om sin tro på en God Gud, også når livet er vanskelig.

pTro
pTro
Tro i tykt og tynt
/