8. november 2022

Tilgivelse viktig for forfulgte kristne

75% av verdens befolkning lever i land der trosfrihet er vanskelig, de kan være utsatt for press og vold fordi de er kristne. Hvorfor er det så mange mennesker som opplever forfølgelse i dag?
Hilde Skaar Vollebæk jobber som assisterende generalsekretær i Stefanusalliansen, en organisasjon som vil stå sammen med mennesker som opplever forfølgelse for troen sin.

pTro
pTro
Tilgivelse viktig for forfulgte kristne
/