3. juni 2022

«…til barnas og samfunnets beste»

«Å være en ressurs for alle som mener at en biologisk forståelse av kjønn må ligge til grunn for undervisningen i skoler og barnehager, og at dette er til barnas og samfunnets beste.» slik presenterer foreldrenttverket.no seg selv på sine nettsider. 
 15. mai lanserte de nettsidene, som på to uker fikk nær 30.000 besøkende.
 Kåre Skuland, pressekontakt i Foreldrenettverket, forteller at de er mer enn bare en ressurs-nettside.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
"...til barnas og samfunnets beste"
/