30. mars 2022

Tidebønnens 4 s-er

Kan vi mennesker legge til rette for et «kairosøyeblikk», spør Ptro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire», der han fortsetter å snakke om «tidebønn»? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Tidebønnens 4 s-er
/