7. oktober 2021

Tid for kristen etikk i politikk

Politiske parti med kristeleg i navnet har ikkje akkurat medvind i Norge for tida. Det blir og ofte sagt at me lever i eit sekularisert samfunn med frigjering frå kristendomen.  Likevel skriv kyrkjehistorikar og rådgjevar i tankesmia Skaperkraft, Joel Halldorf i eit innlegg i avisa Dagen at eg trur den beste tida for ein politikk basert på kristen etikk er no. Høyr meir i denne vekas pTro-kommentar.  

Reporter: Inge Kallestad
Foto: C. Sturmark

pTro
pTro
Tid for kristen etikk i politikk
/