20. januar 2021

Takk for radioen!

I serien «Dette har gjort meg glad» fartar me rundt om i landet og høyrer frå misjonsleiarar som fortel historiar som har gjort dei glad. I dag får me ein rapport frå Ernst Jan Halsne, regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, region Øst. Og han tar oss innom Misjonssambandet sitt radioarbeid i Norge, og til ein stasjon som han er engasjert i.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Takk for radioen!
/