16. februar 2022

Ta på eiga maske først

Vi kjenner gjerne uttrykket frå flyturen – å ta på eiga maske først. Her handlar det om å rydde i eigen bagasje for å kunne ha overskudd til å vere til stede for ungdomane våre på ein god måte.

foreldreskulen
foreldreskulen
Ta på eiga maske først
/