21. januar 2022

Svart på spørsmål om sex og samliv i 10 år

Det er 10 år siden nettstedet Guttogjente.no ble opprettet. Ett nettsted som ønsker å tilby unge mennesker veiledning i spørsmål om kjønn og kropp, følelser, sex og samliv ut fra et bibelsk og kristent livssyn. Trond Sæthren var den gang en del av interimsstyret som fikk opprettet siden, og er i dag arbeidende styreleder. Vi spurte ham om hva det var som gjorde at de tenkte det var behov for ett slikt nettsted?

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Svart på spørsmål om sex og samliv i 10 år
/