12. januar 2022

Stor dag i misjonsarbeidet

Telefonbruk og store dagar i misjonsarbeid er ei par stikkord i serien Dette har gjort meg glad. Livar Veggeland er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sør. Og først i dag tar han oss med til det som gjerne blir sett på som store dagar i norsk misjon. Livar Veggeland tar oss med til Lyngdal i starten av desember.

pTro
pTro
Stor dag i misjonsarbeidet
/