6. januar 2023

Sprell levende fortellinger

Dette semesteret har ptro-presten Vidar Mæland Bakke planer om å utforske de samme bibelfortellingene som barna gjør på gudstjenestene når de bruker Søndagsskolens opplegg «Sprell levende». I denne «spiren» reflekterer han over likhetene mellom Guds ord og barna. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Sprell levende fortellinger
/