26. november 2020

Sorg – Ved sykdom og død

Vi skal ikke sykeliggjøre sorgen, den er en del av det å leve, sier Terje Stig Knutsen, diakon i den Norske Kirke. I dagens program skal det handle om Sorg.

Korte serier
Korte serier
Sorg - Ved sykdom og død
/