26. november 2020

Sorg – Skilsmisse

Skilsmisse er en sorg deg er vanskelig å sette ord på, sier Terje Stig Knutsen. Han er diakon i den Norske Kirke.

Korte serier
Korte serier
Sorg - Skilsmisse
/