26. november 2020

Sorg – Når barnet ikke deler troen lenger

Jeg har erfart at mange ikke føler seg verdi lenger til å gå i menigheten fordi barna deres ikke er kristne lenger. En føler seg sårbar og mislykket sier Mona Sætre.

Korte serier
Korte serier
Sorg - Når barnet ikke deler troen lenger
/