26. november 2020

Sorg – Hvordan våge å være sårbar

Det er normalt å oppleve motgang, men vi trenger alle noen å snakke med sier Greta Gramstad i Kirkens-SOS.

Korte serier
Korte serier
Sorg - Hvordan våge å være sårbar
/