18. februar 2022

Skjebnetro eller framtidshåp?

Den som bare lever «i nuet» og har blikket vendt mot en kjent fortid, taper av synet mulighetsrommet for forandring og utvikling, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Vidar er til daglig prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

pTro
pTro
Skjebnetro eller framtidshåp?
/