31. mars 2021

Skjærtorsdag

Sverre Hovda tek for seg skjærtorsdag i denne påsketalen.

pTro
pTro
Skjærtorsdag
/