28. juni 2022

Si sannheten i kjærlighet

Skal vi svare ærlig eller kjærlig? Det beste er å klare å kombinere dei to – og levere vanskelig budskap på ein god måte! God omsorg er både vennlighet og sannhet.
Kjell Aanensen deler i serien Livsmestring – ilag med Anne Birgitte Lillebø Bøe

Livsmestring
Livsmestring
Si sannheten i kjærlighet
/