11. august 2022

Sett sunne grenser

Oppdag dine usynlege grenser og gjer dei synlege og hørbare for folk rundt deg. Det er viktig å kunne seie nei og setje grenser, elles kan vi ikkje fylgje vår eigen samvittighet og overbevisning. I serien livsmestring møter du Kjell Aanensen som samtalar med Anne Birgitte Lillebø Bøe om viktige tema som gjeld livet og relasjonane våre.

Livsmestring
Livsmestring
Sett sunne grenser
/