19. oktober 2022

Sammen i sangen

– Kunsten er gitt oss som noe som vi som mennesker får lov til å delta i, for å skape noen øyeblikk. Vi er i bønn om at det skal skapes noen øyeblikk.
Det sier Jostein Myklebust om konseptet «Sammen i sangen», som de nå skal ta med seg til Sørlandet.
Du finner ut mer om desse arrangementene på Facebook, Sammen i sangen. Intervjuer er Tollef Byrkjedal.

pTro
pTro
Sammen i sangen
/