17. juni 2020

Samlivsskulen del 36: Det har eg aldri sagt!

Måten vi snakkar på er vel så viktig som kva vi seier viss vi skal løyse ting. Der er to deler i kommunikasjon – eit  innholdsnivå og relasjonsnivå  der relasjonen definerer innhaldet. Dette snakkar Egil Rise og Anne Birgitte Lillebø Bøe om i denne utgåva av Samlivsskulen.

pTro
pTro
Samlivsskulen del 36: Det har eg aldri sagt!
/