15. april 2021

Samarbeid heim og menighet

«It takes a church to disciple a child», heiter det. Dei menneska som utgjer kyrkja kan vere trygge voksne og leiarar som er rundt borna og gjev dei heiarop og gode blikk. Bekreftelsar også frå andre enn foreldra er veldig bra. Kirka må istandsette foreldre til å dele trua, meiner Anne Lene Otterøen som samtalar med Anne Birgitte Lillebø Bøe i denne serien.

foreldreskulen
foreldreskulen
Samarbeid heim og menighet
/