22. januar 2021

Reisen gjennom skyggelandet

«De fleste kristne sendes før eller siden ut på ufrivillige reiser», sier pTro-presten Vidar Mæalnd Bakke. Han leser fra sin bok «Disippelrytmer».

pTro
pTro
Reisen gjennom skyggelandet
/