Reddet på båt-rekka

En streng oppvekst drev ham bort fra barnetroen. Men Guds kjærlighet fant ham igjen.