9. november 2020

Reddet på båt-rekka

En streng oppvekst drev ham bort fra barnetroen. Men Guds kjærlighet fant ham igjen.

pTro
Reddet på båt-rekka
/