Rasjonelt å tro på oppstandelsen?

Er det historisk troverdig at Jesus faktisk sto opp fra de døde? Student og ungdomsprest Thor Haavik har skrevet mastergrad om emnet.