1. november 2019

Rasjonelt å tro på oppstandelsen?

Thor Haavik (Foto: Lisa Andersen)

Rasjonelt å tro på oppstandelsen?

Er det historisk troverdig at Jesus faktisk sto opp fra de døde? Og gir det rasjonelt sett mening å stille et slikt spørsmål? Student og ungdomsprest Thor Haavik har skrevet mastergrad om emnet.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Rasjonelt å tro på oppstandelsen?
/