Radikal tro på Guds nåde

Radikal tro på Guds nåde

Gudslengsel er en rød tråd gjennom de 11 låtene på John-Inge Rolfsnes sin ferske plate. Albumet har fått tittelen «Radikal».