24. mars 2023

pTro-uken oppsummert uke 12 – Kristne på pub, klimasak og rent vann

Gjermund Øygarden reflekterer rundt søndagens tekst i kirkeåret i denne ukens podcast.

Tidskoder, hvis du vil hoppe direkte til en spesifikk sak:
00:50 – Salmer på pub, Lewi Bergrud
11:25 – Pastor på pub, Geir Johannesen
18:20 – Klimakamp og kristen tro, Daniel Schjelderup og Rolf Kjøde
32:40 – Kirkens Nødhjelp om fasteaksjon og rent vann
41:50 – Refleksjoner, Gjermund Øygarden

pTro
pTro
pTro-uken oppsummert uke 12 - Kristne på pub, klimasak og rent vann
/